Obavještavaju se prijavljeni sudionici skupa, autori i koautori radova, da se aktivnosti vezane uz organizaciju našeg Okrugli stol, koji se trebao održati upravo ovih dana u Varaždinu, nastavljaju i da se njegovo održavanje planira čim to epidemiološke prilike dozvole, vjerojatno sredinom rujna ove godine. Zbornik radova je pripremljen u elektronskom obliku, a tiskanu verziju će sudionici dobiti na samom skupu. Možete ga preuzeti na linku ukoliko želite njegovu verziju sa smanjenom rezolucijom (9 Mb), a na linku ukoliko želite normalnu, visoku rezoluciju (55 Mb).

 

 

 

Okrugli stol “Nanos u vodnim sustavima”