Zbornik radova – Nanos u vodnim sustavima – Stanje i trendovi
Zbornik radova (2020) – smanjena rezolucija (9 Mb)
Zbornik radova (2020) – visoka rezolucija (55 Mb)

Zbornik radova – Hidrologija u službi zaštite i korištenja voda te smanjenja poplavnih rizika – suvremeni trendovi i pristupi (2018):
Zbornik radova (2018)

Zbornik radova – Upravljanje jezerima i akumulacijama u Hrvatskoj (2017):
Zbornik radova (2017)

Zbornik radova – Vodnogospodarski projekti i EU fondovi (2015)
Zbornik radova (2015)

Zbornik radova – Hidrologija i vodni resursi Save u novim uvijetima (2000):
Zbornik radova (2000)

Zbornik radova – Voda na hrvatskim otocima (1998):
Zbornik radova (1998)

Zbornik radova – Uloga hidrologije u strukturi gospodarstva Hrvatske (1995):
Zbornik radova (1995)

Zbornik radova – Okrugli stol o suši (1993):
Zbornik radova (1993)