Priručnik za hidrotehničke melioracije (link):

I kolo      – 6 knjiga (1983 – 1991)
II kolo    – 7 knjiga (1992 – 1999)
III kolo  – 3 knjige (2003 – 2007)