Osnivanje HHD-a

Na poticaj prof. dr. Josipa Marušića, prof. dr. sc. Ognjen Bonacci je okupio Inicijativni odbor za osnivanje Hrvatskog hidrološkog društva te je dana 17.11.1992. godine u Zagrebu održan sastanak. Definirane su sve pripremne radnje za Osnivačku skupštinu Hrvatskog hidrološkog društva, koja se održala 3.12.1992. godine u upravnoj zgradi Hrvatske vodoprivrede u Zagrebu uz nazočnost 69 zainteresiranih sudionika iz cijele Hrvatske.

Jozo Penavić je otvorio skupštinu, te dao kratak prikaz stanja hidrološke djelatnosti u Hrvatskoj u prošlosti, te planove za budućnost, nakon čega je prof. dr. sc. Ognjen Bonacci održao predavanje: Svjetske i europske hidrološke organizacije i programi – njihovo značenje za Republiku Hrvatsku. Dušan Trninić je nakon toga prezentirao u nastavku skraćeni prijedlog Programa rada HHD-a koji je načelno prisutan i do današnjih dana (aktivno učešće u znanstveno-stručnom časopisu „Hrvatske vode“; organizacija stručnih i znanstvenih predavanja; organizacija seminara, savjetovanja, simpozija, konferencija i kongresa; izrada uputa, preporuka, pravilnika, propisa i standarda, suradnja sa srodnim društvima u zemlji i inozemstvu te suradnja u okviru međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata. U prvi glavni odbor ušlo je trinaest članova iz svih dijelova Hrvatske (Ognjen Bonacci iz Splita, Dušan Trninić iz Zagreba, Božidar Deduš iz Zagreba, Branko Grgić iz Splita, Jozo Penavić iz Zagreba, Andrino Petković iz Split, Josip Rubinić iz Labina, Zdenko Tadić iz Osijeka, Vesna Tusić iz Zagreba, Kosta Urumović iz Zagreba, Zvonko Vukelić iz Zagreba, Vladimir Žapčić iz Varaždina te Ranko Žugaj iz Zagreba).

Detaljan prikaz povijesti razvoja HHD-a tijekom prvih 20 godina njegova djelovanja (1992.-2012.) sadržan je u monografiji Hrvatskog hidrološkog društva.

 

Mandatna razdoblja:

1993.-1996.
Predsjednik: Ognjen Bonacci (Split)
Tajnik: Dušan Trninić (Zagreb)

1997. – 2000.
Predsjednik: Ognjen Bonacci (Split)
Tajnik: Dušan Trninić (Zagreb)
Blagajnik: Ranko Žugaj (Zagreb)

2001. – 2004.
Predsjednik: Ranko Žugaj (Zagreb)
Tajnik: Nevenka Ožanić (Rijeka)
Blagajnik: Karmen Cerar (Zagreb)

2005. – 2008.
Predsjednik: Nevenka Ožanić (Rijeka)
Tajnik: Mirjana Švonja (Split)
Blagajnik: Karmen Cerar (Zagreb)

2009. – 2012.
Predsjednik: Nevenka Ožanić (Rijeka)
Tajnik: Barbara Karleuša (Rijeka)
Blagajnik: Karmen Cerar (Zagreb)

2013. – 2015.
Predsjednik: Ranko Žugaj (Zagreb)
Tajnica: Barbara Karleuša (Rijeka)
Blagajnik: Krešimir Pavlić (Zagreb)

2016. – 2021.
Predsjednik: Josip Rubinić (Rijeka)
Tajnica: Gordana Bušelić (Zagreb)
Blagajnik: Krešimir Pavlić (Zagreb)

2022. – danas
Predsjednik: Dijana Oskoruš (Zagreb)
Tajnica: Ivana Ivanković (Zagreb)
Blagajnik: Krešimir Pavlić (Zagreb)