Hrvatsko hidrološko društvo (HHD), znanstveno-stručna udruga osnovana 1992. u Zagrebu. Okuplja znanstvenike, stručnjake i pravne osobe koji se bave hidrologijom i održivom uporabom voda radi unapređenja djelatnosti, proučavanja i analize problema te istraživanja teorijske i praktične hidrologije. Samostalno i u suradnji organizira međunarodne skupove, savjetovanja, seminare, okrugle stolove i predavanja te znanstveno-stručna putovanja.
Od 1995. organizira Hrvatsku konferenciju o vodama koja se redovito održava svake četiri godine, te se radovi s nje objavljuju u zborniku radova. HHD surađuje sa znanstvenim ustanovama, srodnim udrugama i poduzećima te izrađuje prijedloge i nacrte propisa vezanih uz hidrološke aspekte vodnogospodarske problematike u RH i EU-u.