Prvo putovanje održano je od 3. do 5. listopada 2002. godine, prilikom kojega je organizirana posjeta Universität für Bodenkultur Wien, Institut für  Wasserwirtschaft, Hydrologie und konstruktiven Wasserbau, hidroelektrani Freudenau na Dunavu i području Alte Donau u Beču (Slika 1).

Predstavnici Instituta, prof. dr. sc. Josef Fürst, dipl. ing i prof. dr. sc. Čedomil Josip Jugović, dipl. ing. predstavili su Sveučilište i Institut s njegovim glavnim djelatnostima, a prilikom obilaska hidrotehničkog laboratorija prezentirani su aktualni projekti kroz izrađene fizikalne modele površinskog i podzemnog strujanja vode. Na Sveučilištu djeluju odjeli za agronomiju, šumarstvo i drvnu tehnologiju, upravljanje i inženjering tlom i vodama, prehranu i biotehnologiju, te krajobraznu arhitekturu i planiranje. Na Sveučilištu studira 7700 studenata, a nastavu vode 67 profesora i 225 asistenata i gostujućih profesora.

Slika 1. Sudionici putovanja u Beč 3.-5.10.2002.

 

Prilikom posjeta hidroelektrani Freudenau na Dunavu (vlasništvo VERBUND Kraftwerke AG) (Slika 2) članovi društva upoznati su sa procesom planiranja, izgradnje i korištenja najnovije i najnizvodnije energetske stepenice na Dunavu u Austriji. Tehničko osoblje hidroelektrane pritom je upoznalo posjetitelje sa problemima i tehničkim rješenjima koja su pratila izgradnju i puštanje u rad velikog hidroenergetskog objekta na plovnom putu unutar područja najvećeg austrijskog grada; izgradnja brodske prevodnice, povišenje podzemne vode na području Pratera, denivelaciju postojećih mostova, te ispunjenje oko 500 propisa o zaštiti okoliša. Istaknuli su i pozitivne efekte izgradnje, koji se odnose na zaustavljanje procesa erozije korita Dunava, energetski doprinos i revitalizaciju dvaju starih rukavaca (Alte Donau i Lobau) HE Freudenau je pribranska elektrana, opremljena sa šest Kaplan turbina smještenih u podzemnoj strojarnicu na dubini 30 m u odnosu na kotu dna korita Dunava, instalirane snage 172 MW s godišnjom proizvodnjom od oko 1,052.000 MWh (polovicu energetskog konzuma stanovnika Beča). Otvorena je korisnicima, turistima i stručnjacima, kroz stručno vodstvo, info-centar i brojne brošure. Od 2007. godine u njoj je smješten centar upravljanja svim hidroelektranama na Dunavu u Austriji.

Slika 2. Hidroelektrani Freudenau na Dunavu

 

Stručni obilazak je nastavljen na području Alte Donau, gdje je održano predavanje na temu revitalizacije vodnih tijela na starim rukavcima Dunava u Beču. Predavanje je održao predstavnik gradskog poglavarstva Beča – Odjela za vodogradnje, Gernot Ladining, dipl.ing. (Slika 3).

Zbog izvedbe prokopa Dunava krajem 19. stoljeća, područje Alte Donau postupno je postalo zanimljivo za izletničke i sportsko rekreacijske sadržaje. Zbog pogoršanja kakvoće voda (eutrofičnost), pristupilo se procesu sanacije i poboljšanja vodnoga režima kroz niz istraživačkih i operativnih mjera, koje se i dalje kontinuirano provode.

  
Slika 3. Predavanja i obilazak postrojenja hidroelektrane Freudenau na Dunavu

 

Turistički obilazak Beča, uz nezaobilazan centar grada i njegove znamenitosti uključio je i posjet dvorcu Schönbrunn (Slika 4).

Slika 4. Posjet dvorcu Schönbrunn