Hrvatsko hidrološko društvo je od 30. rujna do 2. listopada 2010. godine, organiziralo za svoje članove, stručno-znanstveno putovanje u Beč i Bratislavu s ciljem obilaska zanimljivih lokacija u tom dijelu Podunavlja.

Po dolasku u Beč, u sklopu Programa trajnog obrazovanja inženjera članova Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a u organizaciji Hrvatskog hidrološkog društva, u hotelskoj je kongresnoj dvorani održano stručno predavanje i prezentacija pod nazivom Mjerenje ultrazvučnim mjeračima protoka, predavača mr.sc. Borivoja Tereka, dipl.ing.stroj. iz  Državnog hidrometeorološki zavoda, Službe za hidrologiju iz Zagreba (Slika 1). Slušačima ovog zanimljivog izlaganja, prezentirane su suvremene metode mjerenja protoka iz hidrometrijske prakse, primijenjene u prirodnim koritima vodotoka u Hrvatskoj u različitim hidrološkim uvjetima. Uz navedeno, izložene su teorijske osnove izračunavanja brzina iz mjerenih podataka, metode procjene pogrešaka pri mjerenju, te mogućnosti suvremenih mjernih uređaja i softverskih paketa.

Slika 1. Predavanje Borivoja Tereka (DHMZ) u sklopu stručno-znanstvenog putovanja u Beč i Bratislavu 30.09-2.10.2010. 

 

Stručno je putovanje nastavljeno sljedećeg dana, vožnjom brodom po „lijepom, plavom Dunavu“, nizvodno, na relaciji Beč – Bratislava (Slika 2), tijekom kojeg su članovi društva, mogli iz prve ruke vidjeti značajke uređenog plovnog puta kojim osim teretnih, prometuju putnička, turistička i rekreacijska plovila.

Slika 2. Okupljanje sudionika ekskurzije prije putovanja brodom po Dunavu

 

Bratislava se prostire na obje obale Dunava i slično Zagrebu, stari je dio grada izgrađen na povišenom terenu lijeve obale i mostovima povezan s novim dijelom grada na desnoj obali. Šire gradsko područje „dodiruje“ državnu granicu sa Austrijom (oko 4 km) i Mađarskom (oko 13 km). Staro ime grada na njemačkom je glasilo Pressburg, na mađarskom Poszony, a na hrvatskom Požun (Slika 3). U Katedrali Svetog Martina, krunili su se ugarski i hrvatski kraljevi, pa je i u današnje vrijeme, kao uspomena na kraljevski status grada, simbolima krune označen put kojim se kretala kraljevska povorka.

Slika 3. Bratislava – odredište putovanja članova HHD-a

 

Posljednjeg dana putovanja, prije povratka, uz stručno vodstvo članovi društva obišli su najznačajnije bečke turističke točke (Slika 4).

Slika 4. Pitka voda na dohvat ruke –  prilog Bečkog gradskog vodovoda turističkoj „ponudi“ Beča