Hrvatsko hidrološko društvo je organiziralo samostalno ili u suradnji s drugim institucijama i društvima konferencije, okrugle stolove, seminare, savjetovanja, simpozije i radionice. 

Konferencije:

 • Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem – Hidrologija u službi zaštite i korištenja voda te smanjenja poplavnih rizika – suvremeni trendovi i pristupi, 18. – 20. listopada 2018., Brela
 • Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem – Upravljanje jezerima i akumulacijama u Hrvatskoj – procesi, zaštita i valorizacija i OKRUGLI STOL o aktualnoj problematici Vranskog jezera kod Biograda na Moru,  4.-6. svibnja 2017., Biograd na moru

 

 • hrvatska konferencija o vodama – Hrvatske vode pred izazovom klimatskih promjena, 18. – 21. svibnja 2011., Opatija
 • hrvatska konferencija o vodama – Hrvatske vode i Europska Unija – izazovi i mogućnosti, 17. – 19. svibnja 2007., Opatija
 • hrvatska konferencija o vodama – Hrvatske vode u 21. stoljeću, 28. –  31. svibnja 2003., Osijek
 • hrvatska konferencija o vodama – Hrvatske vode od Jadrana do Dunava, 19. – 22. svibnja 1999., Dubrovnik
 • hrvatska konferencija o vodama – Održivi razvoj i upravljanje vodama, 24. – 27. svibnja 1995., Dubrovnik

Okrugli stolovi:

 • Okrugli stol o suši, 28. listopada 1993., Zagreb
 • Uloga hidrologije u strukturi gospodarstva Hrvatske, 20. travnja 1995., Zagrebu
 • Voda na hrvatskim otocima, 30. rujna – 2. listopada 1998., Hvar
 • Hidrologija i vodni resursi Save u novim uvjetima, 7. i 8. studenog 2000., Slavonski Brod
 • Urbana hidrologija, 25. i 26. travnja 2002., Split
 • Aktualni trenutak odvodnje i navodnjavanja u Hrvatskoj, i 29. svibnja 2009., Zadar
 • Zaštita od poplava u Hrvatskoj, i 19. listopada 2012., Vukovar

Seminari:

 • Primijenjena hidrologija, 25. i 26. veljače 2002., Zagreb
 • Praktična hidrologija, i 21. ožujka 2003., Zagreb
 • Velike i male vode, i 2. travnja 2004., Zagreb

Savjetovanje:

 • Hidrološka mjerenja i obrada podataka / Measurement and data processing in hydrology, 26. – 28. studenog 2008., Nacionalni park Plitvička jezera

Simpoziji:

 • Vodnogospodarski aspekti razvoja navodnjavanja u priobalju i krškom zaleđu Hrvatske, i 23 veljače 2007., Rijeka
 • Monitoring and Analyses For Disaster Mitigation of Landslides, Debris Flow And Floods, – 17. prosinca 2011., Rijeka