Čast nam je pozvati vas na seriju radionica i predstavljanja istraživačkih postignuća na projektima Geotehničkog fakulteta financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija.

Naši projekti predstavljaju značajan doprinos tihoj borbi s onečišćenjem površinskih voda i zraka primjenom procesa solarne fotokatalize kao pasivne i aktivne zaštite okoliša.

Tijekom 4 dana prezentirat cemo postignute rezultate, a zainteresirani će imati priliku obići naše radionice i laboratorije.

Posebno skraćeno pažnju na održavanje radionica o modeliranju (10. i 11.7.) na koje je osiguran nesmetan pristup osobama s invaliditetom u našim novouređenim prostorima.

Za više informacija i najavu dolaska, molim da se obratite na kontakte u prilogu ove poruke.Gtf letak

POZIV: Fotokatalitički dani na Geotehničkom fakultetu