U ime organizatora objavljujemo poziv na 8. HRVATSKU KONFERENCIJU O
VODAMA s međunarodnim sudjelovanjem, Poreč, 23.-25. studeni 2023.

8.HKOV će se održati pod motom: “Hrvatske vode u proizvodnji hrane i
energije”

Program će se odvijati kroz četiri znanstveno – stručne teme:

1. Stanje voda i o vodi ovisnih ekosustava, hidrološki ekstremi i
njihove posljedice, trendovi
oborine, kopnene površinske vode, podzemne vode, prijelazne vode i
priobalno more,
2. Sustavi uređenja i korištenja voda i zemljišta – stanje i razvojni
projekti,
3. Sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda –
stanje i razvojni projekti,
4. Vodna politika, obrazovanje, vodnogospodarsko planiranje, međunarodna
suradnja i sudjelovanje javnosti,

U okviru konferencije organizirati će se i okrugli stol na temu
„Geotermalne vode”.

U privitku dostavljamo Prvu obavijest i prijavnice za sudjelovanje u
elektroničkom obliku na hrvatskom i na engleskom jeziku.

8. HRVATSKA KONFERENCIJA O VODAMA – PRIJAVA SUDJELOVANJA

8. HRVATSKA KONFERENCIJA O VODAMA – PRVA OBAVIJEST

Poziv na 8. HRVATSKU KONFERENCIJU O VODAMA