U sklopu stručne ekskurzije u Podunavlje 13.-15.10. članovi HHD-a su posjetili Park prirode Kopački rit i plovni put Dunava.

Stručnom obilasku pridružila nam se i delegacija s Građevinskog i arhitektonskog fakulteta u Osijeku (GRAFOS), pod voditeljstvom prof.dr.sc. Lidije Tadić koja je održala prezentaciju o Kopačkom ritu i promjenama u hidrološkom režimu uslijed klimatskih i antropogenih utjecaja. Također je naša članica Renata Vidaković-Šutić prisutnima prezentirala Hidrološko-hidrauličke analize za izračun retencijskog kapaciteta područja Kopačkog rita, a koje su bile provođene u sklopu projekta „Naturavita“.

Članovi su posjetili Upravu unutarnje plovidbe u Vukovaru, MMPI, gdje ih je kolega Miroslav Ištuk upoznao sa radovima na održavanju plovnog puta i trenutnim projektima na Dunavu.

U sklopu ekskurzije obišli smo hidrološke postaje na Dunavu, novoizgrađena pristaništa, luku u Vukovaru, postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda koje je dio projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara“, gradilište gumene brane na ušću Vuke, Vukovarski vodotoranj i Muzej vučedolske kulture.

Također su predstavnici znanstvene zajednice razgovarali o planovima za buduću suradnju između HHD-a i fakulteta u cilju poboljšanja kvalitete terenske nastave za studente diplomskih studija, smjer upravljanje vodama. 

Stručni obilazak Podunavlja u organizaciji Hrvatskog hidrološkog društva