Poštovani članovi/ce HHD-a,

u organizaciji Hrvatske komore građevinskih inženjera, analogno nekim sličnim strukovnim smjernicama čiju je izradu inicirala spomenuta Komora, pokrenuta je  izrada Programa tehničkih smjernica u hidrologiji.

U tom je kontekstu pripremljen dio A – Smjernice za hidrološko nazivlje, oznake i jedinice. Zadnja verzija Smjernica i dodatne informacije dostupne su na mrežnim stranicama Komore https://www.hkig.hr/Strucno-usavrsavanje/Strucna-izdanja-Komore/Izdanja/Smjernice-za-hidrolosko-nazivlje-oznake-i-jedinice/21.

Radi se o smjernicama u koje je uložen veliki trud, prije svega kolega urednika Damira Bekića i Berislava Rupčića, ali i drugih kolegica i kolega koji su sudjelovali u pripremi ili ocjeni inicijalnog dokumenta. Među njima je i nekoliko članova HHD-a.

Mole se članove HHD-a da kao dio šire stručne javnosti i dionika, a s ciljem unaprjeđenja i dopuna ovih Smjernica, svoje primjedbe i komentare pošalju na e-mail: hidro.info@hkig.hr. U poruci je potrebno naznačiti prijedlog i obrazloženje za izmjenu ili dopunu te na koju verziju dokumenta se one odnose.

 

 

Obavijest – Program tehničkih smjernica u hidrologiji