Hrvatsko hidrološko društvo
Hrvatsko društvo za zaštitu voda
Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje
u suradnji s
PP Vransko jezero
organiziraju
Znanstveno-stručni skup
UPRAVLJANJE JEZERIMA I AKUMULACIJAMA U HRVATSKOJ
– PROCESI, ZAŠTITA I VALORIZACIJA
i
Okrugli stol
o aktualnoj problematici Vranskog jezera kod Biograda na Moru


PROGRAMSKI OKVIR I CILJEVI

Jezera i druge zajezerene površine (prirodne močvare i bare, akumulacije i ribnjaci) predstavljaju vrijedne i posebno osjetljive vodne resurse, specifične po hidrologiji i ekologiji, a što čini procese upravljanja ovim sustavima vrlo složenim i zahtjevnim. Na području Republike Hrvatske nalazi se više vrlo značajnih jezera i močvara od kojih su neka zaštićena statusom nacionalnog parka, neka su pod zaštitom UNESCO-a kao svjetska prirodna baština ili pak imaju status Ramsarskog lokaliteta. Unatoč kompleksnosti njihove zaštite i potrebe valorizacije vrijednosti koje imaju, jezerima i drugim zajezerenim vodnim površinama u Hrvatskoj nikada do sada nije bio posvećen niti jedan znanstveno – stručni skup koji bi u cijelosti obrađivao samo tu tematiku.
Stoga su osnovni ciljevi skupa „Upravljanje jezerima i akumulacijama u Hrvatskoj – procesi, zaštita i valorizacija“ da znanstvenici i stručnjaci koji se bave jezerima dosadašnja saznanja prodiskutiraju i razmijene s kolegama koji se bave sličnim područjima djelovanja. Cilj je dobiti i pregled stanja jezera u Hrvatskoj, uvid u probleme njihove zaštite te u konačnici doprinijeti njihovoj cjelovitoj valorizaciji. Raspraviti će se i pritisci koji djeluju na jezerske sustave, kao i utjecaj klimatskih promjena na njih. To je posebno važno zbog aktualnog trenutka u Hrvatskoj – planiranje izgradnje većeg broja akumulacija kao odgovora na negativne posljedice klimatskih promjena i jačanja antropogenih pritisaka.
U sklopu planiranih aktivnosti je i održavanje 3. Okruglog stola o aktualnoj problematici Vranskog jezera kod Biograda na Moru u kojem su zadnjih godina zabilježene pojave ekstremno velikih ali i malih voda, kao i povećani antropogeni pritisci. Posljedice tih procesa utjecaja su i pojave intenzivnih zaslanjivanja samoga jezera i njegovog okolnog krškog vodonosnika, dijelom uzrokovanim utjecajem recentnih klimatskih promjena/varijacija. Cilj Okruglog stola je osiguravanje i vrednovanje smjernica za daljnje programske aktivnosti u PP Vransko jezero.


TEME ZNANSTVENO STRUČNOG SKUPA

1. Hidrologija jezerskih sustava
2. Utjecaj klimatskih promjena na jezerske sustave
3. Antropogeni pritisci na jezerske sustave
4. Procesi u jezerima i zaštita voda
5. Ekosustavi zajezerenih površina
6. Močvare, bare i ribnjaci
7. Akumulacije – formiranje, korištenje i održavanje
8. Monitoring jezerskih sustava

Za Okrugli stol – posebni tematski prilozi vezani uz aktualnu problematiku Vranskog jezera.


DOSTAVA SAŽETAKA

Sažetke radova (jedna stranica, do 500 riječi) vezane uz navedene teme treba dostaviti najkasnije do 31. 01. 2017. godine e-mailom na jezera.2017@gmail.com .
Sažetke će pregledati programski odbor. Autori će biti obaviješteni o prihvaćanju rada do 15.02.2017.

Tijekom održavanja skupa biti će i sponzorska izložba opreme za monitoring jezera i akumulacija.
Sponzori skupa imaju status punopravnih sudionika skupa. Bilo koju vrstu poslovnih aktivnosti bit će moguće provoditi samo u skladu s posebnim ugovorom s organizatorom i uz službenu akreditaciju.


KLJUČNI DATUMI

31. 01. 2017. Dostava sažetaka
15. 02. 2017. Obavijest o prihvaćanju rada
31. 03. 2017. Predaja prihvaćenih radova
15. 04. 2017. Objava 2. obavijesti


MJESTO ODRŽAVANJA SKUPA

Skup će se održati u Biograd na Moru, Hrvatska.
Točna lokacija biti će dana u 2. Obavijesti.


PRIJAVE I INFORMACIJE

Prijave za sudjelovanje na skupu vrše se putem pošte, faksa ili e-mailom na niže navedenu adresu:

HRVATSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU VODA
(Jezera.2017)
Ulica grada Vukovara 220
10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon +385 (0)1 6307-303
Telefax +385 (0)1 6307-337
E-mail: jezera.2017@gmail.com

Veselimo se Vašem dolasku i očekujemo s dobrodošlicom!

Znanstveno-stručni skup